"שכיון שרוב בני אדם בקטנותם אי-אפשר להם ללמוד תורה כראוי אם ילמדו אז גם אומנות אף בזמנם, והתורה חייבה להאב ללמד את בנו תורה, בעל כרחך שיכול לסמוך ע״ז שיזמין לו השי״ת איזה עבודה בגדלותו בשעה שיצטרך להרויח לפרנסתו ופרנסת אשה ובנים, כזו שיוכל אף בלא לימוד ועסק בזה בילדותו קודם שהוצרך לפרנסה..."

הגר"מ פיינשטיין זצוק"ל

כנסו והרשמו

בסיעתא דשמיא
הרישום הגדול למוסדות הממ"ח (הממלכתי החרדי)
לשנת התשפ"ד בכל רחבי הארץ
החל בכל הכח!

כאן למענכם

בסיעתא דשמיא
הרישום הגדול למוסדות הממ"ח החל
לחצו כאן והרשמו
דילוג לתוכן